Prevádzkovateľ cestovnej kancelárie ENEPAT TRAVEL CLUB spoločnosť TOPAS MN,s.r.o. je poistená proti úpadku v poisťovni UNION, a.s.

garančný list