ÚVOD

V našej poradni ENEPAT DETOX STUDIO poskytujeme ošetrenie najmodernejším biorezonančným prístrojom BICOM OPTIMA mobil,2.generácie.
Našim cieľom je pomáhať ľuďom prinavrátiť zdravie a vitalitu bezbolestne a bez vedľajších účinkov.
Biorezonancia je metóda, ktorá dokáže odhaliť príčiny ochorení ako sú alergie,astma,poruchy metabolizmu,poruchy imunity,problémy s psychikou, či pohybovým aparátom a i.
Táto metóda meria a vyhodnocuje bioenergetické frekvencie buniek ľudského tela.Organizmus môže správne fungovať za predpokladu správneho odovzdávania informácií medzi jednotlivými bunkami.Komunikácia medzi bunkami prebieha pomocou určitých frekvencií, tzv.svetelných bleskov.Tieto sú pre každý typ bunky špecifické.
Pokiaľ sa v bunkách a ich okolí nachádzajú toxíny-npr.baktérie,vírusy,plesne,ťažké kovy a i.,komunikácia je narušovaná a postupne dochádza k poruchám na viacerých úrovniach-od energeticko-informačnej,meridiánovej až po somatickú.Môže tým dochádzať ku vzniku ochorení tkanív,orgánov a orgánových sústav.Zdravie môže byť narušené.
Pomocou prístroja BICOM OPTIMA mobil,2.generácie dokážeme detekovať druhy toxínov a ktoré orgánové sústavy sú nimi zaťažené.Vhodne zvoleným postupom je možné tieto záťaže z organizmu postupne odstrániť a tým ho uviesť do rovnováhy.Obnovia sa samoregulačné schopnosti organizmu.

Pri čom biorezonancia môže pomôcť:

• posilnenie energetickej a psychickej stability
• harmonizovanie a detox organizmu
• obmedzenie alergických záťaží
• likvidovanie vírusov, baktérií, plesní a parazitov z tela
• migrény, menštruačné a rôzne iné druhy bolestí
• antistresová terapia
• akútne a chronické zápaly sliznice tráviaceho systému, vrátane tenkého a hrubého čreva
• autoimunitné ochorenia
• reumatické problémy
• neurodermatitída
• hormonálna nerovnováha
• nedostatočná imunita rôzneho pôvodu
• nedostatok minerálov a vitamínov v tele
• neinvazívne odstraňovanie bradavíc
• zbavenie sa chuti na cigarety,sladké, alkohol a iné
• chudnutie
• záťaž ťažkými kovmi, elektrosmogom a geopatogénnymi zónami

Prvá návšteva poradne

Detekciu, čiže zisťovanie toxického zaťaženia organizmu, vykonávame pomocou analytického systému BICOM Body Check., ktorý zaznamenáva telu vlastné informácie na úrovni kmitov.Elektromagnetickou formou zistené hodnoty sú v prístroji BICOM Body Check transformované do rôznych interpretačných faktorov a porovnávané s údajmi spektrálnej analýzy.Výsledky analýzy sa zobrazia na monitore vo forme geometrických kriviek a obrazcov.Klient môže sledovať v akom momentálnom stave sa nachádza celý jeho organizmus.Prístroj BBC nehodnotí len jednotlivé orgány, ale aj ich funkčné súvislosti v celostnom systéme a tiež i prípadné dysbalancie.

Pri prvom vyšetrení sa dozviete :
– momentálny energetický stav vášho organizmu
– blokády energetických dráh v tele
– zaťaženie organizmu organickými a anorganickými toxínmi
– absolvujete základnú harmonizáciu psychiky a
– stabilizáciu energie
– odstránime prípadné zaťaženie elektrosmogom a vplyv geopatogénnych zón na váš organizmus

Po terapii

Po absolvovaní každej terapie klient obdrží čip, ktorý bude môcť používať do ďalšej návštevy poradne.Na čipe sú nahraté klientove informácie z absolvovanej terapie a slúži na podporu a stabilizáciu účinkov terapie .Čip sa nalepuje na telo klienta alebo sa umiestni pod pohár vody,ktorú klient pije.Dodržiavanie pitného režimu po terapii je dôležité, aby sa mohli vyplaviť uvoľnené toxíny z tela preč.Odporúčame vypiť min. 1,0-1,5 litra čistej nesýtenej vody do 3 hodín po absolvovaní terapie. Minimálne v deň terapie odporúčame nepiť nápoje s obsahom kofeínu a alkoholu.V deň terapie odporúčame kľudový režim bez zvýšenej fyzickej aj psychickej námahy.

A čo ďalej?

Počet a termín nasledujúcich terapií závisí od typu problémov každého klienta.
Chronické problémy odporúčame ošetrovať cca po 1 týždni min. 5 návštev.
Akútne problémy je možné ošetrovať každý deň.
Počas nasledujúcich terapií podporíme vylučovacie orgány-obličky,pečeň,lymfu a otvoríme tým detoxikačné systémy organizmu.Pristúpime k vyvedeniu konkrétnych záťaží terapiou vzťahujúcou sa k indikácii.
Aj po úspešnej detoxikácii odporúčame absolvovať 1-4 x ročne biorezonačné ošetrenie v našej poradni z preventívnych dôvodov.

Obmedzenia použitia biorezonancie

Kritické stavy a podozrenia na nich ako npr. srdcový infarkt,anafylaktický šok,diabetická kóma,hypoglykemický šok,apoplexia atď.patria do urgentného lekárstva a nie je ich možné primárne ošetriť biorezonančnou terapiou BICOM.
Z forenzných dôvodov nevykonávame u klientok terapie prvé tri mesiace tehotenstva.
U klientov užívajúcich imunosupresíva je aplikácia terapie BICOM kontraindikačná.

UPOZORNENIE:Biorezonancia nenahrádza štandardnú lekársku starostlivosť a medikamentóznu liečbu.

Naša metóda však dokáže v súbehu so štandardnou medicínou účinne spolupôsobiť na zlepšenie zdravia našich klientov.A to je náš cieľ.