Blog

Princípy detoxikácie

Pridané od:

Čo je príčinou ochorení?

U mnohých ľudí ,ktorí absolvovali kompletné lekárske vyšetrenia je príčina zdravotných problémov naďalej nejasná. Pokiaľ nedôjde ku zlepšeniu zdravotného stavu, hľadajú riešenia v alternatívnej medicíne, avšak mnohokrát so slabým efektom.

Človek, ktorý sa rozhodol pre detoxikačnú terapiu, musí na sebe pozorovať pozitívne zmeny v krátkom časovom rozpätí. Našou úlohou je, aby sme boli úspešní.

Patologický stav organizmu nevzniká náhle, ale postupne celé roky. Problém sa rieši až vznikne a nenastane žiadna zmena v životnom štýle.

Pravou príčinou ochorení je prítomnosť toxínov a infekcií v organizme. Pokiaľ sa podarí odstrániť z tela dôkladnou detoxikáciou podstatnú časť toxínov, obvykle dochádza k redukcii rôznych príznakov chronických chorôb až k úplnému vymiznutiu problémov.

 

Teória infekčných ložísk

 

Všetky infekcie majú dve základné potreby pre udržanie sa v organizme:

 1. Chcú sa rozmnožiť prostredníctvom ľudských tkanív a poskytnúť tak život nasledujúcim generáciám
 2. V organizme si hľadajú vhodné úkryty pred zásahom imunitného systému. Vhodný materiál sú najmä hlieny, tukové púzdra, krvné zrazeniny a väzivové tkanivá. Infekcie tak vytvárajú infekčné ložiská miniatúrnych rozmerov. V takomto stave čakajú na príležitosť, teda oslabenie imunitného systému stresom – buď psychickým stavom človeka alebo poveternostným vplyvom, npr. prechladnutím tkaniva.

Teória infekčných ložísk vytvára logické a konkrétne spojenie medzi tradičnou čínskou medicínou a medicínou západného typu. Z hľadiska detoxikácie rozlišujeme infekcie voľné a ložiskové.

Pokiaľ ide o voľné infekcie, v akútnych prípadoch je vhodné použitie npr. antibiotík klasickej medicíny. Keď prebieha detoxikácia organizmu od infekčných ložísk, postupuje presne podľa zásad čínskej medicíny. Dnes vieme o detoxikačných princípoch a ich prepojení s tradičnou čínskou medicínou veľmi veľa, čo potvrdzujú prípady z praxe detoxikačných poradní.

Infekčné ložiská je možné skutočne pozorovať. Celé a neporušené ložiská je možné sledovať iba pri vykašliavaní z oblasti priedušiek, hrtanu alebo mandlí aj pri vysmrkávaní z oblastí dutín.

Pri rozpúšťaní ložísk vo vnútorných orgánoch dochádza zväčša k detoxikačným prejavom, ktoré zodpovedajú druhu infekcie.

 

 

Za všetkým hľadaj – stres

 

Čo je to stres? Stres je schopnosť organizmu zaktivovať svoj obranný mechanizmus na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva. Stres trvajúci krátku chvíľu nevyhnutne potrebujeme na prežitie.

Dlhodobý stres, s ktorým nepretržite žijeme sa premieta do konkrétnych telesných tkanív a môžeme ho nazvať tkanivový stres. Pre každého jedinca je charakteristický stres v iných tkanivách.

V dôsledku dlhotrvajúceho stresu dôjde ku stiahnutiu charakteristického tkaniva – orgánu u konkrétneho človeka. U niekoho to môže byť srdce, u iného žalúdok, obličky alebo pokožka. Tento tkanivový stres je určený našimi povahovými vlastnosťami, životosprávou, životným štýlom a pod.

V dôsledku stresu sa oslabuje imunitná schopnosť konkrétneho tkaniva a dochádza k usadzovaniu toxínov, infekcií a metabolitov. Spojením vhodného typu hlienu a infekcie dochádza k tvorbe infekčného ložiska. Tieto potom menia povahové vlastnosti jednotlivca a jeho správanie sa v rôznych situáciách.

Pri systematickej a dlhodobej detoxikácii infekčných ložísk dochádza nielen k zásadným zdravotným zmenám, ale tiež k psychickej premene človeka. Ľudia sa stávajú oveľa slobodnejšími.

 

Ako dlho prebieha detoxikácia?

 

Vnútornú detoxikáciu organizmu môžeme prirovnať k vonkajšej hygiene. Tá je dnes pre takmer každého z nás samozrejmá. Nikoho z nás ani nenapadne, že by vonkajšia hygiena mala raz skončiť, pretože povrch nášho tela je neustále kontaminovaný látkami z okolia.

Do vnútra tela si nevidíme a domnievame sa, že je takmer sterilné. Naopak! Priemerný človek v priemernom veku a s priemernými problémami, ktorý začína s detoxikáciou, v porovnaní s vonkajšou hygienou pôsobí rovnako ako v minulom storočí ľudia neupravení, zamastení, zarastení, páchnuci potom, so špinou za nechtami a my by sme ich presviedčali o nevyhnutnosti sa osprchovať, oholiť, ostrihať si vlasy a nechty. Aby hygiena prebiehala u ľudí systematicky, bola nutná zmena myslenia niekoľkých nasledujúcich generácií.

Mnohý ľudia, ktorí sa označujú za zdravých, si nedokážu svoje chronické problémy priznať a určité stavy tak považujú za normálne. Zväčša prichádzajú až po vyčerpaní ostatných možností.

Degeneratívne procesy je možné detoxikáciou zastaviť, no zázraky na počkanie sa nekonajú.

Detoxikácia obvykle trvá 10 % času hromadenia sa toxínov a obvykle sa prekrýva so začiatkom vzniku subjektívnych problémov. Odporúčame preto aj po odznení akútnych príznakov ochorení ,1 -4 krát ročne detoxikáciu opakovať a adekvátne tomu sa pokúsiť o zmenu životného štýlu.

 

Čo je ešte možné urobiť pre svoje zdravie?

 

1.Telesným cvičením uvoľňujeme tkanivový stres hromadiaci sa v našom tele.

 

2.Vhodnými masážami uvoľňujeme povrchový stres a pomáhame detoxikácii toxínov a infekčných    ložísk z podkožia.

 

3.Sauna je vynikajúci relaxačný prostriedok a tiež napomáha detoxikácii.

 

4.Stravovanie je veľmi dôležité. Nemali by sme jesť vo veľkom množstve potraviny s vyšším obsahom tuku a hlienových zložiek. Pestrosť a sezónnosť stravy je základom prísunu všetkých dôležitých živín v správnom období roka.

 

5.Psychická relaxácia spojená s pobytom v prírode napomôže k prirodzenej obnove energie a prinavráteniu životnej sily.

 

 

 

Zdroj: Článok spracovaný podľa knihy Ing. Vladimíra Jelínka – Abeceda detoxikace lidského těla podle MUDr.Josefa Jonáše, 5. vydanie

12

O autorovi:

  Súvisiace príspevky
 • No related posts found.

Komentáre

 1. sky view casino  apríl 5, 2019

  As period parents, were all so interested in preserving the comfort and safety of our babies.

  This worry particularly comes about when baby goes
  on their first holiday, since put on weight so much to sort out.
  Not only do you have to look out for babys delicate skin, but how you may
  very well maneuver baby around during holiday.

  Find places near to work, towards the kids‘ school, to a sky777 register and other
  conveniences. Also figure out how good the access is, exactly what the neighbouring areas are, exact same of structure.
  Find out what’s to be able to come up in the area in the future,
  to whatever extent has become planned. A try to local brokers and
  also contact the brand new planning department of nearby area might yield some results.

  What better ways to have a nice fantastic festive weekend than plan a tour of
  metropolis or utilise some of Liverpool’s top museums?
  There is lots to offer and it’ll help you to break up your shopping.

  You are building a corporation so several to brand your materials and
  marketing is going to with your standard company branding.
  Be consistent,do not use different logos or colour schemes, make it easy for clients to recognise your model.

  In 1642 came civil war between king and parliament.

  Opinion among the townspeople was probably divided but in 1642 a royalist army occupied Oxford.
  For the holistic parts of the war the king made Oxford his hq.
  By this time the walls around the town were worn out so the king forced the townspeople to erect earthwork defences.
  However by 1646 the king was losing the war and he was made to flee in disguise.
  Oxford eventually surrendered to a parliamentary affiliate internet marketing.

  Although there was a fire in 1644 Oxford had
  not been seriously damaged by the civil showdown.

  The Superstore is a 1 stop store for groceries, clothing, electronics,
  pharmacy, and. Kind of like a Wal-Mart, except higher quality
  and better taste.

  All for the above have one purpose, to extend your crediblity with all you come into contact with in your business life,
  customers and suppliers alike. Use some or all within your business and you will discover that they make a measurable gap. http://www.yulegw.com/comment/html/?13649.html

  Odpovedať
 2. smackdown live 22 march 2017  apríl 21, 2019

  Have you been duped by unscrupulous forex product vendors in the before?

  Do you have a computer hard drive full of trading manuals and robots that don’t
  work anymore?

  They can create that, calls for no rule against it, but once they make these
  movments significantly of times in a sole day, probably
  someone is going to face a loss, and the broker may
  be the fact one.

  Imagine a person don’t were getting in for surgery and problems walked
  in and said, „I saw this ad yesterday, paid $200 for this cool program on how you can do surgery, and with me now, I am going to make $3,000 getting out your appendix.“ How many surgeries will this doctor
  perform? Correctly! None. Granted, all of us not going over a life or death situation, however the concept is the same.
  One small mistake could have dramatic effects on your future financial life.

  Now, this is just a classic case of utter disregard for well being.
  Aside from the fact, that anyone could have lost a lot, money on your
  live22 free credit, possess to also lost a regarding energy,
  since you have deprived yourself of a greatly deserved fall asleep.

  When you wake up inside of morning, at say
  7:30am, you do not possess completed the standard 8hour fall asleep.

  You see, in this scenario, you would be skipping important part to obtain started – an education. While there are plenty
  of tools online that to easily place trades with a
  broker, how do you know if those trades are good, bad or anywhere in order to making some cash?

  Day trading is also a profession the location where the trader calls the
  photographs. The trader comes and goes while he or she pleases.
  Are actually no time constraints to deal with.
  The trader chooses his or her own working hours and dress code too.
  There are no employees or bosses to together with.

  Fourth, study about leverage. Because the forex trading
  infomercials claim, a small movement in the price for a currency pair can get this amazing affect
  dealing with your bottom line, in either direction.

  This concise currency trading tutorial only covers the basic principles of trading currency.
  Your next step may be to sign up for a cost-free
  demo trading account to locate a practising along with various technical indicators.
  Don’t even consider trading with real money before understand the basics of the currency
  trading markets. http://110.45.147.51/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fshellplasticsurgery.net%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dlive22.online%252Findex.php%252F12-live22%252F15-live22%3Edownload+casino+on+net%3C%2Fa%3E

  Odpovedať
 3. apache sky casino opening  apríl 22, 2019

  There are extensive people of which are interested to play
  the casino games. A lot of them are aware of the games they
  like whereas other people fond of playing the internet
  games that they avail in the casino they find. In the following
  paragraphs you will learn about assorted causes type of casino games that are commonly played in casinos.

  Other scenario certainly more important, like every free top casino site that can be offered, and in what way loose the slot machines are.
  Some online casinos even provide free cash bonuses, and the most useful provide
  bonuses to new registrants. Include things like make the games a lot fun than those that have fancy 3D graphics, because you won’t need to
  use all of your money to pay more for your brilliant.

  If that document is not present on your own match’s installation disc, then just copy it with the C:
  \Windows\System32 directory towards the folder cash sport is originally installed.

  You ought to use a charge card that allows you a certain credit limit.

  You will have this credit limit set guarantee that if loan companies is ever stolen, they
  will not have a colossal limit to use for their fun and entertainment.
  It’s also wise to have a bankcard or credit card that will have a security clause in the container.

  The next thing people think about is what games they will be able to play.
  A casino just might help you play just about any casino online
  game that in comparison. It really is just like the spielen casino except you’re playing cyberspace.
  A lot of times you in order to interacting with individuals doing
  the same thing as you may. If you are going to play Black Jack you will sit
  down at a table websites and play along side of them and have fun beating home together.
  There are a lot of opportunities and games that you can choose from at net
  based casino. With that said, you will be sure attain fun playing at an online casino.

  Casino and gambling are similar to any other business. The
  objective of the owner is to generate income. Therefore, they use
  different methods to secure earning these. To that end, they often change authentic odds for the casino odds and thereby
  ensuring a share of each wager. This percentage is termed the house advantage.
  This idea is also called as vig, or vigorish.
  Obviously, there are very few fixed house advantage.
  Usually varies 1 game diverse. So, if you are while using
  the casino online play, try to understand approaches that the casinos use to fetch money.

  Mathematical calculations are necessary in Live Blackjack.
  In Blackjack, just like the game goes on, noticed raise your odds by calculation the deck, meaning that calculating the number and rank of they that have
  previously been drawn. As the cards that
  remain part of the deck are less, the golfer can determine the cards‘ value that
  is to be drawn. Through card calculation, the player can figure out which cards be in the deck so that you can know in advance the cards that are dealt.

  Within Live Blackjack, it serves to obtain good mathematical skills.
  Many players find the skill to calculate the deck useful. Many Blackjack skills are
  determined on the ability to calculate the decks.
  Even more advanced blackjack guides are stolen great division skills.

  If enjoy to meet up and that nice starter deal, positive you know the of what you need to get done.
  You want to electronically check off a box that indicates
  you are exercising your sportsbook promo code, maybe
  the automated system will end made associated with your purpose. http://rhodeislanddiningguide.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.twamd.com%2Fcomment%2Fhtml%2F%3F2983.html

  Odpovedať
 4. https://goo.gl/maps/xDDZTHpzr9rTbnm77  jún 22, 2019

  Hi there, I found your site by the use of Google while looking for a similar subject, your web site came up,
  it appears to be like good. I have bookmarked it in my
  google bookmarks.
  Hi there, just changed into alert to your weblog via Google, and located that it is
  really informative. I am going to watch out for brussels.
  I will be grateful should you proceed this in future.
  A lot of other folks will probably be benefited out of your writing.
  Cheers! https://goo.gl/maps/xDDZTHpzr9rTbnm77

  Odpovedať
 5. 카지노사이트  november 11, 2019

  Hi there, I discovered your site by way of Google at the same time as searching for a similar matter, your website came
  up, it seems to be good. I have bookmarked it in my
  google bookmarks. https://woori88.com

  Odpovedať
 6. Dustin Neathery is a flake  december 5, 2019

  Evan Lysacek, the defending champion, was in second place to
  Johnny Weir, the former three time champ, after the quick program.
  We are able to depart that for another time. Some days, like as we speak, I will not even leave
  the house. Even an accident waiting to occur on the ice like me can see
  that. You’ll additionally see the „finish date“. Despite dwelling in San Francisco in 2018, Casey
  agrees to a date with a girl. Tom Lantos in his
  congressional seat, speaks with Espinola and Earl Sanders at a
  campaign occasion at an insurance coverage office in the
  Sunset district in San Francisco, Calif. This step is by far the best and the one that may prevent an entire
  lot of heartache sooner or later. It is seen to be some of the sparing method acting’s of maturating
  indoor plants. Most frequently the scammer will
  know the video nicely and so at the correct second be ready
  to tell victim something comparable to „Hang on the phone rang“ and he will then be
  seen leaving to answer the phone. Ok, I know what you most
  likely thinking – Johnny would possibly as properly come out
  because everyone thinks he’s gay anyway. https://www.dustinneathery.com/

  Odpovedať
 7. Homeless  december 22, 2019

  homeless lg hm https://yesonhhh.com/

  Odpovedať
 8. 라이브바카라  január 21, 2020

  It’s very easy to find out any matter on net as compared to books, as I found this article at this website.|

  https://open.spotify.com/show/4KLNoYQmRY6LUZSmd4clgo

  Odpovedať
 9. 라이브 바카라  január 22, 2020

  Hi there, I want to subscribe for this webpage to get newest updates, therefore where can i do it please assist.|

  https://www.pinterest.com/pin/816418238685234684/

  Odpovedať
 10. 바카라  január 22, 2020

  Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea|

  https://infogra.me/en/infographics/34856

  Odpovedať
 11. 바카라 사이트  január 22, 2020

  Hello friends, nice article and fastidious urging commented at this place, I am in fact enjoying by these.|

  https://imgur.com/gallery/LeyjJBG

  Odpovedať
 12. YesBet88  január 27, 2020

  나는 온라인 카지노 게임을 좋아하고 항상 큰 가입 보너스와 인스턴트 리베이트를받는 YesBet88에서 게임을합니다.

  https://trello.com/b/oGGm7oiX/yesbet88-EC9888EC8AA4EBB2B388-EBB3B4EB8488EC8AA4-ED9484EBA19CEBAAA8EC8598

  Odpovedať

Pridať komentár