Blog

TERAPIA BACHOVÝMI KVETOVÝMI ESENCIAMI

Pridané od:

Terapia Bachovými kvetovými esenciami

 

Bachove kvetové esencie sú jemné a bezpečné koncentráty divo rastúcich rastlín, ktoré slúžia pre zlepšenie psychickej rovnováhy. Dr.Bach vytvoril úplný systém 38 kvetových koncentrátov pre špecifické emociálne a mentálne stavy. Naviac ešte pridal kombináciu piatich kvetov pre náročné a obtiažne životné situácie – Rescue remedy.

Bachove kvety pôsobia na úrovni emócií a nálad pomocou koncentrátov rastlín, ktoré svojou energetickou vibráciou zodpovedajú našej psychike a môžu nám vibračne dodať chýbajúce pozitívne naladenie.

Ich prednosťou je, že sú absolútne neškodné, nenávykové a môžu sa kombinovať s akoukoľvek terapiou – aj v dobe tehotenstva alebo liečby psychofarmakami.

Bachove kvety pôsobia na individualitu človeka a nie na chorobu a jej symptómy. Nepotlačujú negatívne pocity, ale naopak ich transformujú na pozitívne postoje. Tím sa podporí vlastný vnútorný potenciál a obranné sily človeka na sebauzdravenie.

Terapiu aplikujeme pomocou prístroja BICOM OPTIMA. Klientovi, pohodlne sediacom v terapeutickom kresle, najprv testovacím programom prístroja BICOM OPTIMA otestujeme, ktoré z Bachových esencií sú pre jeho momentálny stav vhodné. Následne vybrané esencie aplikujeme programom Bachove esencie pomocou prístroja BICOM OPTIMA. Testovanie a následná terapia trvajú max. 30 minút. Klient počas celej procedúry relaxuje, venuje sa svojmu odpočinku.

Po ukončení ošetrenia odovzdáme klientovi biorezonančný čip, na ktorom je terapia nahraná. Čip slúži na podporu a stabilizáciu účinkov terapie .Čip sa nalepuje na telo klienta alebo sa umiestni pod pohár vody, ktorú klient pije.

 

0

O autorovi:

  Súvisiace príspevky
  • No related posts found.