„ …je úkolem těch , kdo zvládli detoxikaci, rozšiřovat povědomí lidstva o možnostech detoxikace a jejího vlivu na lidský život.“

Josef Jonáš, Praktická detoxikace podle MUDr.Josefa Jonáše

 

Práve tento výrok MUDr. Josefa Jonáša, zakladateľa spoločnosti JOALIS, stojí za realizáciou nášho projektu ENEPAT Detox Studio. Dať vedieť ľuďom okolo nás, že máme k dispozícii niečo, čo nám pomohlo a rovnako môže pomôcť a iným.

Mojím cieľom je predstaviť metódy a spôsoby, ktoré mi pomohli prinavrátiť zdravie a hlavne si zdravie udržať, ba rozvíjať. Dnes môžem robiť to, čo ma nesmierne baví a napĺňa a čo s pokorou a láskou túžim objavovať aj naďalej do konca života.

Týmto sa chcem poďakovať všetkým, ktorí mi vedome aj nevedome pomohli dostať sa po tento bod môjho života.

ĎAKUJEM Z CELÉHO SRDCA.

S úctou

Miroslava Neštická