VSTUPNÁ DETEKCIA

Je to prvá návšteva našej poradne  s cieľom zistiť príčiny,ktoré zaťažujú organizmus klienta.

Detekciu, čiže zisťovanie toxického zaťaženia organizmu, vykonávame pomocou analytického systému BICOM Body Check., ktorý zaznamenáva telu vlastné informácie na úrovni kmitov.Elektromagnetickou formou zistené hodnoty sú v prístroji BICOM Body Check transformované do rôznych interpretačných faktorov a porovnávané s údajmi spektrálnej analýzy.Výsledky analýzy sa zobrazia na monitore vo forme geometrických kriviek a obrazcov.Klient môže sledovať v akom momentálnom stave sa nachádza celý jeho organizmus.Prístroj BBC nehodnotí len jednotlivé orgány, ale aj ich funkčné súvislosti v celostnom systéme a tiež i prípadné dysbalancie

Na tomto prvom sedení klient absolvuje na prístroji BICOM OPTIMA harmonizáciu psychiky pre lepší efekt ďaľších terapií, základnú energetickú aktiváciu samoregulácie ,zistíme a odstránime zaťaženie elektrosmogom a vplyv geopatogénnych zón a podporíme vylučovacie systémy organizmu.

Po absolvovaní každej terapie klient obdrží čip, ktorý bude môcť používať do ďalšej návštevy poradne.Na čipe sú nahraté klientove informácie z absolvovanej terapie a slúži na podporu a stabilizáciu účinkov terapie .Čip sa nalepuje na telo klienta alebo sa umiestni pod pohár vody,ktorú klient pije.

Dodržiavanie pitného režimu po terapii je dôležité, aby sa mohli vyplaviť uvoľnené toxíny z tela preč.Odporúčame vypiť min. 1,0-1,5 litra čistej nesýtenej vody do 3 hodín po absolvovaní terapie. Minimálne v deň terapie odporúčame nepiť nápoje s obsahom kofeínu a alkoholu.

V deň terapie odporúčame kľudový režim bez zvýšenej fyzickej aj psychickej námahy.

 

TERAPIA PO VSTUPNEJ DETEKCII

Je to terapia , ktorá nasleduje 7 – 10 dní po vstupnej detekcii.

Je individualizovaná pre potreby klienta podľa nameraných hodnôt záťaží pri vstupnej detekcii prístrojom BICOM BODY CHECK.

Takýchto terapií odporúčame absolvovať minimálne štyri v časovom rozmedzí 7- 10 dní po sebe.

Našim klientom ponúkame balíček terapií KOMPLEX  za zvýhodnenú cenu .

 

BALÍČEK TERAPIÍ KOMPLEX

Náš balíček terapií KOMPLEX zahŕňa:

4x terapia na vyvedenie záťaží na prístroji BICOM OPTIMA rozmedzí 7-10 dní po sebe
4x relaxácia na medicinálnom autotrakčnomlehátku po absolvovaní každej terapie
1x darček z kozmetiky s ALOE VERA bezparabénov a silikónov z kanárskych ostrovov zn. VIVITAALOE v hodnote 6 eur

Spolu získate až 18 eur !

DETEKCIA EXPRES
Je to návšteva našej poradne s cieľom zistiť príčiny, ktoré zaťažujú organizmus klienta.
Detekciu vykonávame prístrojom BICOM BODY CHECK.
Klient sa dozvie aké druhy toxínov ho zaťažujú a ktoré z nich je potrebné odstrániť.
Tento typ detekcie slúži na analýzu stavu klienta a následne je doporučený výber preparátov JOALIS
pre ďaľšiu detoxikáciu organizmu.

 

SAMOSTATNÁ PROTISTRESOVÁ TERAPIA

Táto terapia zahŕňa až 5 účinných programov na elimináciu stresu,ukľudnenie a znovuzískanie psychickej rovnováhyna našom jedinečnom prístroji BICOM OPTIMA.

Tento typ terapie je možné absolvovať bez predchádzajúcej vstupnej detekcie prístrojom BICOM BODY CHECK.

Klient obdrží čip s nahratými informáciami z ním absolvovanej terapie,ktorý slúži na stabilizáciu a podporu účinkov terapie.Tým sa predĺži jej efekt.

Čip sa nalepuje na telo klienta alebo sa umiestni pod pohár vody,ktorú klient pije.

Dodržiavanie pitného režimu po terapii je dôležité, aby sa mohli vyplaviť uvoľnené toxíny z tela preč.Odporúčame vypiť min. 1,0-1,5 litra čistej nesýtenej vody do 3 hodín po absolvovaní terapie.

TERAPIA BACHOVÝMI KVETOVÝMI ESENCIAMI

Bachove kvetové esencie sú jemné a bezpečné koncentráty divo rastúcich rastlín, ktoré slúžia pre zlepšenie psychickej rovnováhy. Dr.Bach vytvoril úplný systém 38 kvetových koncentrátov pre špecifické emociálne a mentálne stavy. Naviac ešte pridal kombináciu piatich kvetov pre náročné a obtiažne životné situácie – Rescue remedy.

Bachove kvety pôsobia na úrovni emócií a nálad pomocou koncentrátov rastlín, ktoré svojou energetickou vibráciou zodpovedajú našej psychike a môžu nám vibračne dodať chýbajúce pozitívne naladenie.

Ich prednosťou je, že sú absolútne neškodné, nenávykové a môžu sa kombinovať s akoukoľvek terapiou – aj v dobe tehotenstva alebo liečby psychofarmakami.

Bachove kvety pôsobia na individualitu človeka a nie na chorobu a jej symptómy. Nepotlačujú negatívne pocity, ale naopak ich transformujú na pozitívne postoje. Tím sa podporí vlastný vnútorný potenciál a obranné sily človeka na sebauzdravenie.

Terapiu aplikujeme pomocou prístroja BICOM OPTIMA. Klientovi, pohodlne sediacom v terapeutickom kresle, najprv testovacím programom prístroja BICOM OPTIMA otestujeme, ktoré z Bachových esencií sú pre jeho momentálny stav vhodné. Následne vybrané esencie aplikujeme programom Bachove esencie pomocou prístroja BICOM OPTIMA. Testovanie a následná terapia trvajú max. 30 minút. Klient počas celej procedúry relaxuje, venuje sa svojmu odpočinku.

Po ukončení ošetrenia odovzdáme klientovi biorezonančný čip, na ktorom je terapia nahraná. Čip slúži na podporu a stabilizáciu účinkov terapie .Čip sa nalepuje na telo klienta alebo sa umiestni pod pohár vody, ktorú klient pije.

 

ODVYKACIA TERAPIA  STOP FAJČENIU

Terapia je určená klientom, ktorí sa rozhodli prestať fajčiť tabakové výrobky.

Klient si prinesie so sebou na terapiu nedopalok z poslednej svojej cigarety. Túto poslednú cigaretu je potrebné vyfajčiť max. do polovice.
Pomocou prístroja BICOM OPTIMA je vysielaná do tela zrkadlovo spracovaná vzorka nikotínu,dechtu a iných látok obsiahnutých v cigarete.Tým sa urýchli detoxikácia od uvedených látok,tie sa uvoľňujú z tkanív do obehu vo voľnej forme. Dochádza k uvoľneniu nikotínu z receptorov chuti a eliminuje sa tzv.nikotínový hlad.Preto je dôležité zvýšiť po absolvovaní terapie príjem tekutín.

Biorezonančná metóda prostredníctvom prístroja BICOM OPTIMA je úplne bezbolestná a nemá negatívne účinky na organizmus.Telo nie je nikdy vystavené žiadnemu druhu prúdu.

Pred zákrokom odporúčame neobmedzovať fajčenie. Celý proces trvá 30 minút.Môže sa mu podrobiť každý fajčiar bez ohľadu na množstvo vyfajčených cigariet.Chuť na nikotín mizne hneď alebo do niekoľkých hodín po terapii.Nutkavý pocit na cigaretu sa na druhý deň väčšinou už nedostavuje.Po absolvovaní terapie klient obdrží biorezonančný čip.Na čipe sú nahraté klientove informácie z absolvovanej terapie a slúži na podporu a stabilizáciu účinkov terapie.Čip sa nalepuje na telo klienta alebo sa umiestni pod pohár vody,ktorú klient pije.

Dodržiavanie pitného režimu po terapii je dôležité, aby sa mohli vyplaviť uvoľnené toxíny z tela preč.Odporúčame vypiť min. 1,0-1,5 litra čistej nesýtenej vody do 3 hodín po absolvovaní terapie. Minimálne v deň terapie odporúčame nepiť nápoje s obsahom kofeínu a alkoholu.

Pri zákrokoch prostredníctvom prístroja BICOM OPTIMA vedených proti závislostiam na nikotíne a pod. je úspešnosť viac ako 80%.Táto metóda potláča fyzickú závislosť – abstinenčné príznaky a tzv.nikotínový hlad. Napriek vysokej účinnosti tejto metódy je potrebné následne podporiť úspešnosť sebadisciplínou a odstrániť motorické návyky a sociálne zlozvyky – t.j. káva+ cigareta atď, ktoré si fajčiar vypestoval počas fajčenia.

V prípade potiaží je možné absolvovať terapiu do 30 dní zadarmo znovu.

 

 

Cena a návratnosť terapieKoľko peňazí prefajčíte?

Cigariet denne

[ks]

Cena balenia cigariet

[€]

Cena terapie

[€]