Objednávkový formulár si môžete stiahnuť v tlačenej forme tu

Objednávkový formulár online

Názov zájazdu / číslo:
Termín:
Počet cestujúcich:
Cena:
Cestujúci
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP/pasu:
Záujem o cestovné poistenie: ÁnoNie
Adresa trvalého pobytu:
Email:
Telefón:
Spolucestujúci
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP/pasu:
Záujem o cestovné poistenie: ÁnoNie
Adresa trvalého pobytu:
Email:
Telefón:
Spolucestujúci
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP/pasu:
Záujem o cestovné poistenie: ÁnoNie
Adresa trvalého pobytu:
Email:
Telefón:
Spolucestujúci
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP/pasu:
Záujem o cestovné poistenie: ÁnoNie
Adresa trvalého pobytu:
Email:
Telefón:
Spolucestujúci
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP/pasu:
Záujem o cestovné poistenie: ÁnoNie
Adresa trvalého pobytu:
Email:
Telefón:
Spolucestujúci
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP/pasu:
Záujem o cestovné poistenie: ÁnoNie
Adresa trvalého pobytu:
Email:
Telefón:

Miesto:
Dátum:
Meno a priezvisko:

Oboznámil som sa s obsahom a charakterom zájazdu. Potvrdzujem svoju účasť na zájazde. Som oboznámený s VOP ENEPAT TRAVEL CLUB uvedených na stranke: www.enepat.sk a súhlasím so spracovaním všetkých svojich osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. tak ako je to uvedené na stránke CK ENEPAT TRAVEL CLUB. Ďalej potvrdzujem,že som oprávnený odovzdať osobné údaje tretích osôb/spolucestujúcich/.