REGUMED PROTECTOR

Regumed Protector je prístroj, ktorý dokáže spoľahlivo eliminovať a následne úplne odstrániť nežiaduce vonkajšie vplyvy geopatogénnych zón a elektrosmogu, ktorý je okolo nás.

KDE SA S ELEKTROSMOGOM STRETÁVAME?

Všetky elektrické zariadenia ako počítače, televízia, wi-fi, mikrovlnky, vysielače, mobilné telefóny, atď. vytvárajú okolo seba elektrosmog, ktorý pri dlhodobom pôsobení preukazateľne ohrozuje naše zdravie.

AKO REGUMED PROTECTOR FUNGUJE?

Využitím vibrácií drahokamov v expozícii svetla rôznych farieb slúži k vytvoreniu a podpore príjemného prostredia v domácnostiach, kanceláriách i na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. Dosah prístroja je 10 metrov v polomere a tvorí guľu okolo prístroja a jeho žiarenie prestupuje múrmi budovy, rovnako ako i geopatogénnymi zónami.

  • chráni pred vplyvmi geopatogénnych, patogénnych, psychosomatických zón, vodných krížov, Curryho i Hartmannových pásov, vrátane všadeprítomného elektrosmogu a tažkých kovov
  • slúží k celkovej dokonalej harmonizácii tela i mysle
  • je dôležitý pre očistu domáceho i firemného prostredia
  • harmonizuje vzťahy v rodine
  • harmonizuje vzťahy na pracovisku
  • pomáhá lepšie zvládať stresové záťaže
  • zlepšuje spánok
  • zlepšuje metabolismus

Pridať komentár